PERANGKAT PEMBELAJARAN MI KTSP

*  Download Al-Qur'an Hadits (Kelas 1-6)
   Meliputi
 • SKL, SK, dan KD Qur'an Hadits
 • Pemetaan KD Qur'an Hadits
 • Program Tahunan Qur'an Hadits
 • Program Semester Qur'an Hadits
 • Silabus Qur'an Hadits
 • RPP Qur'an Hadits
 • KKM Qur'an Hadits
*  Download Aqidah Akhlaq (Kelas 1-6)
   Meliputi
 • SKL, SK, dan KD Aqidah Akhlaq
 • Pemetaan KD Aqidah Akhlaq
 • Program Tahunan Aqidah Akhlaq
 • Program Semester Aqidah Akhlaq
 • Silabus Aqidah Akhlaq
 • RPP Aqidah Akhlaq
 • KKM Aqidah Akhlaq
*  Download FIQIH (Kelas 1-6)
   Meliputi
 • SKL, SK, dan KD FIQIH
 • Pemetaan KD FIQIH
 • Program Tahunan FIQIH
 • Program Semester FIQIH
 • Silabus FIQIH
 • RPP FIQIH
 • KKM FIQIH
*  Download Sejarah Kebudayaan Islam (Kelas 1-6)
   Meliputi
 • SKL, SK, dan KD Sejarah Kebudayaan Islam
 • Pemetaan KD Sejarah Kebudayaan Islam
 • Program Tahunan Sejarah Kebudayaan Islam
 • Program Semester Sejarah Kebudayaan Islam
 • Silabus Sejarah Kebudayaan Islam
 • RPP Sejarah Kebudayaan Islam
 • KKM Sejarah Kebudayaan Islam
*  Download Bahasa Arab (Kelas 1-6)
   Meliputi
 • SKL, SK, dan KD Bahasa Arab
 • Pemetaan KD Bahasa Arab
 • Program Tahunan Bahasa Arab
 • Program Semester Bahasa Arab
 • Silabus Sejarah Bahasa Arab
 • RPP Bahasa Arab
 • KKM Bahasa Arab

Post a Comment

 
Top